wtorek, 3 listopada 2015

Labirynt Enigmy


Czy głębia jest rzeczywistą głębią? 

Czy może złudzeniem?

Ironicznym
 Dostojnym 
ubraniem słów 
w wysokiej klasy kosztowności...?

... w diamenty retoryczne...
 ...w poklask słów prawości...
aby 
Szokowały 
Zadziwiały
... i przyciągały 
swą niejasnością...(fot. album prywatny)...


I jasności
smak mądrości
-  ocieniał... 
jak ciernie...

...mocno uderzyły
 tam gdzie rany rozjątrzone...
***


Chwalmy dzień za to, że nastąpił...
 że dał upust...
płaczu
 goryczy
rozkoszy
 radości i poznaniu...

Przez to noc będzie jaśniejsza
 pełniejsza
 piękniejsza...


Z gorącą prośbą uzdrowienia...


Z nadzieją samoświadomości...
nie próżnej
 nie dumnej
nie celowej...


Lecz bezwarunkowej...
W krzywym zwierciadle widać odbicie...

Zaiste - krzywe...

jak krzywe jest życie.
(2013)