poniedziałek, 9 maja 2016

EsencjaEsencja

która nas scali
To światło
przyszłych dni 

Nikt tak nie rani
Jak My
Nikt tak nie kocha
Jak My


Miłość prawdziwa
Czymże jest?

Cierpieniem dusz

Strachem

Samotnością


Nie drgnę
By zranić Cię

Nie drgniesz
By zranić mnie

Każdy zamysł 
z wzajemnościąEsencja

która nas scali
To światło
przyszłych dni 

Nikt tak nie rani
Jak My
Nikt tak nie kocha
Jak My


Jesteś moim Ciepłem


Cichutko
Chcę Ci wyznać:

Promienieję
Gdy jesteś


Bo jesteś 
Szczęściem

Wybranym

Najwspanialszym

UkochanymMoim Ciepłem


Z braku wiary

Łez morze 
Zostało wylane

- Nigdy więcej
Niech nie odstaje
Serce

- Nigdy więcejUczuć
Sumiennie omamianych

 z duszy słowem
wyszarpanych

Gorzkich żali

Tęsknot


- Nigdy więcej
Choć dzielą nas
Góry
i
Liczba dni


Wiem wszystko...

Rozumiem wszystko...


- Jak  i Ty

Ciii...

Niech rozum 
- zamilknie

Niech powie coś serceCichutko
Chcę Ci wyznać:

Promienieję
Gdy jesteś


Bo jesteś 
Szczęściem

Wybranym

Najwspanialszym

UkochanymMoim Ciepłem
Szczęściem moim


Jedno słowo
Jeden gest
- Twój
Szczęściem moim
Ukołysz mnie
o Panie mój
w godzinie poranku 
Potokiem słów
Zapewnień
Ukołysz

Wszystkie obawy
jednym gestem
Odgarnij
Pocałunkiem
Delikatnie
Mnie otul

Ze snu
Pieszczotliwie
Wybudzając Jedno słowo
Jeden gest
- Twój
Szczęściem moim


Świeci nam i gaśnie


Wśród wszystkich
Szeptów
Wśród wszystkich 
Niedomówień

Wśród obietnic
Składanych
Sobie
Przed Bogiem
Wypowiadanych

Nadzieja
Wciąż nadzieja
Świeci nam
i gaśnie
Jak uchwycić się wiary?
Jak uchwycić się chleba?
Bezpieczeństwo 
Zaufanie
W nas wzniecić
Jak?Tak wiele twarzy
Tak wiele serc

Tak wiele Róż na
"NIE"!Ironią losu
Cóż za wybór przedziwny
  - wybrednie


Nadzieja
Wciąż nadzieja
Świeci nam
 i gaśnie