poniedziałek, 9 maja 2016

Świeci nam i gaśnie


Wśród wszystkich
Szeptów
Wśród wszystkich 
Niedomówień

Wśród obietnic
Składanych
Sobie
Przed Bogiem
Wypowiadanych

Nadzieja
Wciąż nadzieja
Świeci nam
i gaśnie
Jak uchwycić się wiary?
Jak uchwycić się chleba?
Bezpieczeństwo 
Zaufanie
W nas wzniecić
Jak?Tak wiele twarzy
Tak wiele serc

Tak wiele Róż na
"NIE"!Ironią losu
Cóż za wybór przedziwny
  - wybrednie


Nadzieja
Wciąż nadzieja
Świeci nam
 i gaśnie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz